Engage

Performance Review

Verzamel de input van continuous feedback en evaluaties met een gestroomlijnd proces voor een informatief en uitgebreid performance review.

Uitvoeren. Beoordelen1


Moderniseer performance reviews

Een modern Performance Review stelt de medewerker en zijn verbetering centraal. Het biedt een constructieve 360°-evaluatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van regelmatig verzamelde gegevens uit diverse bronnen.


Onderzoek zowel de sociale erkenning als de belangrijkste resultaten

Het samenstellen van een review wordt eenvoudig wanneer gegevens regelmatig worden afgeleid uit continue feedback. Het in aanmerking nemen van ontvangen lofbetuigingen en behaalde resultaten leidt tot een uitgebreider en eerlijker review proces.

Optimaliseer het review proces

In PatPat360 hebben beoordelaars en beoordeelden in één ruimte toegang tot alle informatie die ze nodig hebben om hun beoordelingen af te ronden: het perfecte systeem om van elke plek te gebruiken en om remote te werken.