Zaangazowanie

Ocena pracowników

Zebranie danych z ciągłych informacji zwrotnych i ocen w usprawnionym procesie informacyjnej i kompleksowej oceny wyników.

Wykonaj.Przegląd1


Unowocześnić ocenę wyników pracy

Nowoczesna ocena wyników pracy stawia pracownika i jego doskonalenie w centrum uwagi. Zapewnia konstruktywną ocenę 360°, wykorzystując regularnie zbierane dane z różnych źródeł.


Zbadaj zarówno uznanie społeczne, jak i kluczowe wyniki

Sporządzanie recenzji staje się proste, gdy dane są regularnie pozyskiwane z ciągłych informacji zwrotnych. Uwzględnienie otrzymanych pochwał i osiągniętych wyników prowadzi do bardziej kompleksowego i sprawiedliwego procesu oceny.

Optymalizacja procesu przeglądu

W PatPat360, oceniający i oceniani mają dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do ukończenia oceny w jednym miejscu: idealny system do korzystania z dowolnego miejsca i do pracy zdalnej.