Doelstellingen Cycli

OKR goal-setting framework

Objectives om hoog te mikken.
Key Results om de vooruitgang te meten.

Vooruitgang volgen met OKR's

Doorzichtigheid

Gedeelde OKR's helpen bij het bewaken van de voortgang, het uitwisselen van feedback en het afstemmen op de missie en waarden van het bedrijf.

Uitlijning

OKR's kunnen worden gekoppeld aan die van collega's en worden afgestemd op de strategische doelen van het bedrijf, waardoor het netwerk van OKR's ontstaat.

Innovatie

De OKR-definitie, los van monetaire beloningen, moedigt werknemers aan ideeën te delen en zich in te zetten voor het stellen van ambitieuze doelen.

Uitvoering

Regelmatige OKR-evaluaties en voortdurende feedback helpen de werknemers om de koers bij te stellen, te verbeteren en de strategie met succes in te voeren.

OKR's met PatPat360

Strategische doelstellingen

Doelstellingencycli ondersteunen medewerkers bij het definiëren van OKR's die in lijn liggen met de strategische doelen van de organisatie en het team.

Zij maken het gemakkelijker om het werk rond de strategische prioriteiten te organiseren en de vorderingen regelmatig te volgen.

OKR-dashboard om de voortgang te volgen
Kies OKR zichtbaarheid

Openbare OKR's en meer

Openbare doelstellingen zorgen voor transparantie en afstemming, zodat iedereen zich kan concentreren op wat het belangrijkst is.

Iedereen kan de profielen van zijn collega's bezoeken, weten waar ze aan werken en OKR's volgen om op de hoogte te blijven van de voortgang.

Managers en werknemers kunnen ook doelstellingen definiëren met beperkte zichtbaarheid om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen.

Sociale erkenning

Een OKR-systeem voor het stellen van doelen in combinatie met sociale erkenningsfuncties moedigt werknemers aan ambitieuze doelen te stellen en te bereiken.

Het vieren van grote en kleine successen zorgt ervoor dat werknemers zich gewaardeerd voelen op het werk.

Loof collega's voor hun doelstellingen
Top-down en bottom-up OKR-definitie

Werknemersbetrokkenheid

Met een bottom-up benadering kunnen werknemers OKR's creëren die voor hen betekenisvol zijn.

Zij kunnen ook beoordelen hoe uitdagend en motiverend de doelstellingen zijn waaraan zij werken.

Met behulp van deze gegevens kunnen leiders boeiende doelstellingen toewijzen en de prestaties van de werknemers verbeteren.

Netwerk van OKR's

Door individuele, team- en bedrijfsdoelstellingen met elkaar in verband te brengen, wordt duidelijk hoe mensen samenwerken en hoe de organisatie werkt aan de uitvoering van haar strategie.

Leg de verbanden en visualiseer het netwerk van OKR's
9

Vragen over onze OKR module?

OKR vs MBO

OKR's bouwen voort op de MBO-aanpak om de beperkingen ervan te overwinnen

Management by Objectives

\

Wat

Jaarlijks

Vertrouwelijk

Top-down

Gekoppeld aan geldelijke stimulansen

Risicomijdend

Objectives & Key Results

f

Wat & Hoe

Driemaandelijks

Transparant

F

~50% Bottom-up

Feedback en erkenning

Aspirationeel

Wil je meer weten over de OKR-kader? Laten we een praatje maken!