Analyseren

Graicunas Index

De Graicunas-formule biedt een sterke maatstaf voor de span of control van een organisatiestructuur en betekent een belangrijke stap voorwaarts naar meer managementeffectiviteit en -efficiëntie.

controle1

Rapportagelijnen alleen zijn een slechte maatstaf voor complexiteit

Alleen het tellen van rapportagelijnen is niet voldoende om de efficiëntie van een organisatiestructuur te begrijpen. Er zijn aanvullende meetmethoden nodig om de complexiteit achter de oppervlakte te begrijpen.

Een solide theorie om mee te beginnen

Graicunas theorie is een belangrijke bijdrage tot de kwantificering van de reële last in verband met specifieke organisatiestructuren.

Van theorie naar praktijk

De uitbreidingsmodule HOW4 biedt een praktische en snelle berekening van de Graicunas-index voor alle managers van een organisatie.