Cele Cykle

OKR goal-setting framework

Objectives, aby mierzyć wysoko.
Key Results, aby mierzyć postęp.

Śledzenie postępów za pomocą OKR

Przejrzystość

OKR, które są wspólne, pomagają monitorować postępy, wymieniać informacje zwrotne i są zgodne z misją i wartościami firmy.

Wyrównanie

OKR mogą być połączone z OKR kolegów i dopasowane do celów strategicznych firmy, tworząc sieć OKR.

Innowacje

Definicja OKR, oderwana od nagród pieniężnych, zachęca pracowników do dzielenia się pomysłami i angażowania się w wyznaczanie ambitnych celów.

Wykonanie

Regularne przeglądy OKR i ciągła informacja zwrotna pomagają pracownikom korygować, ulepszać i wdrażać strategię z sukcesem.

OKRs z PatPat360

Cele strategiczne

Cykle Celów wspierają pracowników w definiowaniu OKR, które są zgodne z celami strategicznymi organizacji i zespołu.

Ułatwiają one organizację pracy wokół priorytetów strategicznych i regularne śledzenie postępów.

Deska rozdzielcza OKR do monitorowania postępów
Wybierz widoczność OKR

Publiczne OKR i więcej

Cele publiczne sprzyjają przejrzystości i dopasowaniu, pomagając wszystkim skupić się na tym, co najważniejsze.

Każdy może odwiedzić profile swoich kolegów, wiedzieć, nad czym pracują i śledzić OKR, aby być na bieżąco z postępami.

Menedżerowie i pracownicy mogą również definiować cele z ograniczoną widocznością, aby spełnić potrzeby biznesowe.

Uznanie społeczne

System wyznaczania celów OKR w połączeniu z funkcjami społecznego uznania zachęca pracowników do wyznaczania i osiągania ambitnych celów.

Świętowanie dużych i małych zwycięstw sprawia, że pracownicy czują się docenieni w pracy.

Chwalenie współpracowników za ich cele
Odgórna i oddolna definicja OKR

Zaangażowanie pracowników

Dzięki podejściu oddolnemu pracownicy mogą tworzyć OKR, które są dla nich znaczące.

Mogą również ocenić, jak ambitne i motywujące są cele, nad którymi pracują.

Korzystając z tych danych, liderzy mogą wyznaczać angażujące cele i zwiększać wydajność pracowników.

Sieć OKR

Łącząc cele indywidualne, zespołowe i firmowe, staje się jasne, jak ludzie współpracują i jak organizacja pracuje, aby zrealizować swoją strategię.

Tworzenie powiązań i wizualizacja sieci OKR
9

Pytania dotyczące naszego modułu OKR?

OKR vs MBO

OKR bazują na podejściu MBO, aby przezwyciężyć jego ograniczenia

Management by Objectives

\

Co

Rocznie

Poufne

Odgórnie

Powiązanie z zachętami pieniężnymi

Niechęć do ryzyka

Objectives & Key Results

f

Co i jak

Kwartalnik

Przezroczysta

F

~50% Od dołu do góry

Informacja zwrotna i uznanie

Aspirujące

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o Ramy OKR? Porozmawiajmy!