Zaangazowanie

Ankiety

Zbieraj szczegółowe dane, aby zrozumieć zaangażowanie pracowników w długim okresie czasu. Zastosuj system, który zapewni rekordowy odsetek odpowiedzi na Twoje ankiety: grywalizacja i nagrody!

Ankiety1


Zbierz więcej danych za jednym razem

Ustrukturyzowane badania ankietowe dostarczają bogatych informacji na temat różnych aspektów zaangażowania, motywacji i dobrego samopoczucia, co pozwala lepiej zrozumieć kulturę organizacyjną.


Porównanie w czasie

Wykorzystaj kompleksowe badania, aby ocenić ewolucję kultury organizacyjnej i zaangażowania w czasie i wiedzieć, kiedy potrzebne są zmiany na dużą skalę.


Poznaj różne aspekty zaangażowania pracowników

Badania PatPat360 pomagają zbadać poziom zaangażowania z wielu perspektyw, zidentyfikować czynniki sukcesu lub przeszkody i dostarczyć szczegółowe raporty.


dowolne projektowanie i badania struktury

Przyjęcie odpowiedniego projektu ankiety jest kluczowe dla uzyskania istotnych informacji. Liczne i konfigurowalne szablony PatPat360 doskonale odpowiadają na tę potrzebę.

analiza_zaangażowania

Uzyskaj kompleksowy wgląd w nastroje

Ludzki osąd nie jest wolny od uprzedzeń. Dlatego PatPat360 łączy badania strukturalne i ankietowe: aby zrozumieć, jak zmienia się zaangażowanie i porównać ogólne problemy pracowników z ich obawami związanymi z konkretnym wydarzeniem.