Analyseren

Silo Mentaliteit Kwestie

Een afschermende houding ten opzichte van informatie op managementniveau kan verschillende negatieve effecten hebben op het hele personeelsbestand. Detecteer de mate van silo-mentaliteit in uw organisatie met robuuste analytics en behoud de efficiëntie.

silo1

Eén probleem, te veel negatieve overloopeffecten

De silo-mentaliteit is een top-downkwestie die ontstaat uit concurrentie tussen hogere managers en onvermijdelijk wordt doorgegeven aan individuele werknemers. Deze houding leidt tot nog veel meer problemen: geringe betrokkenheid van de werknemers, trage besluitvorming, dubbel werk, algemene inefficiëntie.

Omvang van de organisatie en interne conflicten

Hoe groter de organisatie, hoe meer managers zich bezighouden met interne discussies terwijl de echte klanten slechts stipjes aan de horizon zijn. De aanwezigheid van een silo-mentaliteit kan de situatie nog moeilijker maken.

Meten, analyseren en controleren

De HOW4 add-on module biedt specifieke metrieken om de intensiteit van de silo-mentaliteit in de hele organisatie te meten. Het aanpakken van het probleem met cijfers en duidelijke gegevens kan tot grote verbeteringen in de bedrijfsprestaties leiden.