Analiza

Retencja

Inne wykorzystanie danych i metadanych oferuje jasne i możliwe do wykorzystania informacje na temat retencji, dotyczące tego, kto i kiedy odchodzi.

retencja1

Monitorowanie wyników strategii zatrzymywania pracowników

Raporty PatPat360 śledzą rotację, wczesne odejścia i wskaźniki stażu w czasie, abyś mógł systematycznie oceniać efekty podjętych decyzji i zmian.

wprowadzanie na rynek pracy i nowi rekruci

Chcesz zatrzymać więcej pracowników przez pierwszy rok ich pracy? Doświadcz rozwiązania PatPat360 ze swoimi programami rekrutacyjnymi lub onboardingowymi dla lepszych rezultatów.

Podejmij działania w celu zminimalizowania niepożądanego odejścia.

Polegaj na algorytmie, który przewiduje, którzy pracownicy są najbardziej skłonni do odejścia i działaj z wyprzedzeniem. Wykorzystaj dane dotyczące rotacji, stażu pracy i ryzyka odejścia w podziale na działy, aby sprawdzić retencję na poziomie zespołu.

Szybsze uzyskiwanie pięknych informacji

Masz dość spędzania godzin na eksportowaniu, czyszczeniu i porządkowaniu danych, aby zrozumieć, gdzie jesteś w kwestii utrzymania pracowników? Czyste, interaktywne wykresy i tabele ułatwiają znalezienie poszukiwanych danych.