Połączenie

Paty

Zaangażowanie pracowników zaczyna się od małych, satysfakcjonujących interakcji, pochwał i uznania, przekształcając miejsce pracy w silną społeczność.

Pats1

Umożliwienie interakcji w pracy

W dużych organizacjach i w dobie rosnącej popularności pracy zdalnej, codzienne kontakty społeczne i interakcje w pracy mogą się rozluźnić.

Chwalenie małych sukcesów

Menedżerowie szukają efektywnych czasowo sposobów, aby być obecnym ze swoimi pracownikami i dać im do zrozumienia, że ich praca jest cenna.

Buduj pozytywne miejsce pracy,
nawet gdy wszyscy są zdalni

Pracownicy potrzebują pozytywnego środowiska pracy, z niewielką, ale konsekwentną zachętą ze strony wspierających kolegów.

Wspieranie kontaktu za pomocą wirtualnego gestu

Zachęcaj do szybkiego chwalenia na firmowej sieci społecznościowej, jednocześnie zbierając cenne dane do analizy HR.

Pats2

Bądź na bieżąco z analityką i metadanymi firmy Pat!

Pats zapewnia ciągły wgląd, pomocny, gdy nadchodzi czas wypełniania dokładnych końcowych Ocen Wyników. Pamięć nie będzie już zawyżać ocen!

Poziom klepania sugeruje siłę formalnych i nieformalnych sieci, a nawet wskazuje na znaczenie przyjaźni lub sympatii. Skoryguj stopień powiązań, aby uzyskać lepszy wskaźnik ogólnej wydajności.