Nowy Model Zaangazowania

Poza oceną pracowników

Zastosuj Bieżący Feedback, OKRs oraz drobne usprawnienia, które radykalnie zwiększają Produktywność i zaangażowanie pracowników w pracy.

Czy wiesz, że?

PatPat360 został doceniony przez WhatMatters.com (założona przez John Doerr) jako jedna z najlepszych aplikacji OKR.

Wiele funkcji odpowiadających codziennym potrzebom pracy, zoptymalizowanych pod kątem najlepszych praktyk OKR

PatPat360 to aplikacja OKR opracowana we Włoszech z wieloma funkcjami odpowiadającymi codziennym potrzebom pracowniczym, ale udoskonalonych według najlepszych praktyk OKR.

"Wall", centralny panel PatPat360 w stylu Facebooka, zawiera posty i aktualne informacje dotyczące organizacji, z awatarami członków, którzy zostali docenieni publicznie przez współpracowników. Pracownicy mogą zarządzać swoimi Celami: określać je, aktualizować, komentować, ..., w sekcji "Moje Cele", używając tablicy w stylu Trello.

Ale to, co wyróżnia PatPat360, to sposób, w jaki OKR mogą być zarządzane w oparciu o podejście oddolne. Lider może wyznaczyć parametry do ustalania celów dla każdego pracownika w swoim dziale lub organizacji, i zlecić im opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia swoich OKR. Takie podejście oddolne jest właśnie podstawą metodologii OKR: Kiedy "ludzie pomagają wybrać kierunek działania, są bardziej skłonni do jego realizacji".

CFR i OKR... co?

CFR = Dialog, Ciągły Feedback i Uznanie
OKR = Cele i Kluczowe Wyniki

PatPat360 opiera się na tych dwóch podejściach promowanie nowego sposobu pracy.

Doświadczenie pracowników

Sieć społecznościowa , która sprawia, że pracownicy czują się częścią wspierającej społeczności , i która spełnia oczekiwania Millenialsów.

Celów i Kluczowych Wyników

Wyznaczanie celów oparte na metodologii OKR pozwala zharmonizować cele indywidualne, zespołowe i firmowe, i przejść od indywidualnego sukcesu do wspólnego rozwoju.

Bieżący Feedback i Uznania

Różne rodzaje pochwał i nagród pomogą stworzyć kulturę bieżącego feedbacku i uznania , prowadząc do wyższego stopnia satysfakcji i do rozwoju talentów.

Kierwonictwo i HRO

Zestaw Modułowe funkcje wspierają liderów w definiowaniu ambitnych celów, zarządzaniu ocenami pracowniczymi i przyznawaniu nagród.

Nieformalni liderzy i Sieci

Analiza sieci organizacyjnych wykrywa nieformalnych liderów, pozwala na umocnienie skutecznych sieci nieformalnych i czerpanie korzyści ze współpracy.

Analiza danych i podejmowanie decyzji

Algorytmy analizujące duże ilości danych i meta-danych wspierają i wzmacniają procesy decyzyjne.

Jak oceniają nas na Capterra i GetApp

Podstawowe funkcje: 4 filary

#Zaangażowanie

+23% rentowności

w związku z wyższym zaangażowaniem pracowników.
Gallup, 2020 r.

Zgranie w zakresie wspólnych priorytetów i przejrzystość, zwiększają zaangażowanie pracowników, ich współpracę
i zaufanie.

#Połączenie

+10 do 20% w przychodach

dzięki regularnym gestom uznania i pochwały.
Gallup, 2007 r.

Połączenie tworzy poczucie przynależności i celu. Uznanie społeczne łączy pracowników i zwiększa ich wydajność.

#Motywacja

+50% produktywności

kiedy pracownicy czują się docenieni i zmotywowani.
Stanford Business, 2012

Skontekstualizowane instrumenty mikro-incentywacji, wraz z tradycyjnymi programami motywacyjnymi, wynagradzają talenty i mobilizują pracowników do pożądanych działań.

#Analiza

+30 do 50% wydajności

podczas wdrażania transformacji w stylu Agile.
McKinsey, 2020 r.

Zaawansowana analiza metadanych pozwala wykryć nieformalne sieci, wzmocnić liderów i zidentyfikować czynniki sukcesu, które mogą przekształcić się w rozpowszechnione dobre praktyki.

Chcesz zobaczyć to sam(a)?

Chcesz wiedzieć więcej?

Wyślij nam swoje pytania lub umów się na rozmowę.